Đào tạo kỹ năng mềm

Đào tạo nhân sự là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, mang tính thiết yếu trong việc xây dựng và phát triển công ty, giúp doanh nghiệp nhận rõ thực trạng nguồn nhân lực của mình.

 • Kỹ năng tư duy sáng tạo
 • Kỹ năng làm chủ bản thân
 • Kỹ năng giao tiếp
 • Kỹ năng làm việc nhóm

Đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu

Việc đào tạo chuyên nghiệp sẽ đòn bẩy nâng cao hình ảnh doanh nghiệp trong mắt bạn hàng và đối tác góp phần hiệu quả trong tiến trình xây dựng “Văn hóa doanh nghiệp”

 • Văn phòng
 • Lễ tân, khánh tiết
 • Khách sạn, nhà hàng
 • Dịch vụ chăm sóc sức khỏe

Đào tạo theo yêu cầu

Dịch vụ tư vấn xây dựng văn hóa doanh nghiệp là một hướng tiếp cận để nâng cao năng lực cho doanh nghiệp, đồng thời kết hợp được hiệu quả chính sách kinh doanh; chiến lược phát triển nhân lực; chiến lược phát triển tổng thể

 • Kỹ năng lập kế hoạch
 • Kỹ năng chăm sóc khách hàng
 • Kỹ năng hành chính văn phòng
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề và quyết định

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin và ưu đãi của các dịch vụ: